Gisteren publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de monitor paramedische zorg. Deze monitor beschrijft de stand van zaken binnen de paramedische zorg in Nederland en doet aanbevelingen aan alle betrokken partijen. De Actiegroep Fysiotherapie is blij met de conclusies van de NZa monitor.

Brenda van Gent, woordvoerder van de Actiegroep Fysiotherapie: “Wij zijn blij dat de monitor aantoont wat wij als fysiotherapeuten al jaren aangeven: wij behandelen onze patiënten niet teveel. Daarnaast is het ook een steun in de rug dat de NZa vaststelt dat zorgverzekeraars differentiëren op basis van inkoopbeleid en niet op basis van kwaliteit. Er wordt veel gesproken over kwaliteit, maar er zijn op dit moment geen indicatoren om kwaliteit aan te tonen en te meten. Terwijl de zorgverzekeraars de afgelopen jaren wel differentiatiebeleid hebben gevoerd op basis van deze niet aantoonbare indicatoren. Wij zijn blij dat de NZa in haar aanbevelingen de bewaking van de kwaliteit bij de beroepsgroepen neerlegt. De aanbeveling dat de verschillende beroepsgroepen een kwaliteitsstandaard opzetten en bewaken vinden wij zeer waardevol. Wij denken graag met onze beroepsgroep mee bij de invulling van deze kwaliteitsstandaard.”


Kostprijsonderzoek

Ook de aanbeveling van de NZa om een kostprijsonderzoek in te stellen, juicht de Actiegroep Fysiotherapie toe. Van Gent: “Het tarief dat fysiotherapeuten kunnen declareren bij de zorgverzekeraars is al 12 jaar niet geïndexeerd. Dit maakt het voor praktijken steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. Een kostprijsonderzoek stelt onomstotelijk vast hoe groot het gat is tussen de kosten en het huidige tarief. Wij dringen er wel bij de minister op aan om dit onderzoek zo snel mogelijk te laten uitvoeren.”

Juiste zorg op de juiste plek

De Actiegroep Fysiotherapie ziet deze monitor paramedische zorg als een mooie stap in de goede richting, maar er is nog wel veel werk aan de winkel. Van Gent: “We kunnen elkaar vinden in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Maar om dat mogelijk te maken, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en ons faciliteren met tijd en geld. Zodat wij als zorgprofessionals ook daadwerkelijk de juiste zorg kunnen bieden. Bovendien zal er gewerkt moeten worden aan het herstel van onderling vertrouwen. De houding van de zorgverzekeraars de afgelopen jaren heeft het vertrouwen van veel fysiotherapeuten flink beschadigd. Daarom is er wel een substantiële stap nodig om dit vertrouwen te herstellen.”

Samenwerking

De Actiegroep Fysiotherapie werkt actief samen met andere paramedische actiegroepen. Van Gent: “We trekken waar mogelijk gezamenlijk op omdat we hetzelfde doel hebben: de juiste zorg op de juiste plek bieden aan alle inwoners van Nederland! Het is cruciaal dat ook de overheid en zorgverzekeraars daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom zullen we op 3 juli gezamenlijk onze stem laten horen in Den Haag.”

Terug naar overzicht