4 JUL 2019

Gisteren vond in de Tweede Kamer het jaarlijkse overleg over de eerstelijnszorg plaats. Op de agenda stonden veel meer onderwerpen dan alleen kwesties die de fysiotherapie aangaan. Toch was er ruim aandacht voor de ontwikkelingen rondom fysiotherapie.

Wat werd er besproken?

Aan de orde kwamen onder meer: de Juiste Zorg op de Juiste Plek, fysiotherapie bij chronische aandoeningen terug in de basisverzekering en de rol van de minister bij de onderhandelingen over de tarieven voor 2020. 

JZOJP Diverse Tweede Kamerleden benoemen het belang van fysiotherapie voor het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Bij uitstek fysiotherapeuten zijn in staat om hieraan een waardevolle bijdrage te leveren. Kamerleden spraken hun zorg uit. Is hier wel voldoende aandacht voor? Immers: de verschuiving van duurdere zorg in de ziekenhuizen naar de goedkopere maar minstens zo effectieve zorg door fysiotherapeuten komt onvoldoende tot stand. En waar die verschuiving wel tot stand komt, komt de besparing in ziekenhuizen niet ten goede aan het budget voor fysiotherapie. Helaas kan de minister op dit punt niet alle zorgen van Kamerleden wegnemen. Wel is duidelijk dat de minister inziet dat fysiotherapeuten bij uitstek nodig zijn om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Het KNGF blijft erop hameren dat verschuiving van zorg ook betekent dat het budget mee verschuift. 

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen In het verlengde hiervan is tijdens het AO veel aandacht voor het terugbrengen van fysiotherapie bij chronische aandoeningen naar de basisverzekering. Diverse Kamerleden brengen bij de minister onder de aandacht dat het Zorginstituut zeer strenge criteria hanteert voor onderzoek dat aantoont dat fysiotherapie kosteneffectief is en dus in de basisverzekering thuishoort. Daardoor verloopt het terugbrengen van fysiotherapie naar de basisverzekering voor chronische aandoeningen te traag. Een aantal partijen in de Tweede Kamer roept de minister dan ook op om snel met het KNGF én het Zorginstituut in gesprek te gaan om kijken hoe dit versneld kan worden. 

Tarieven 2020 Daarnaast zijn verschillende Tweede Kamerleden benieuwd naar de rol van de minister bij de gesprekken die zorgverzekeraars voeren met fysiotherapeuten over de tarieven voor 2020. In de onlangs ondertekende Bestuurlijke afspraken Paramedische zorg 2019-2022 staat immers: “…kijkend naar de uitkomsten van de NZA-monitor Paramedische zorg zullen individuele zorgverzekeraars met de verschillende beroepsverenigingen serieus het gesprek aangaan, ook over de tarieven voor de contractering 2020”. De minister geeft aan dat hij niet over de tarieven gaat, maar dat hij dit proces met belangstelling zal volgen. Het KNGF vraagt verzekeraars al enige tijd om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de tarieven voor 2020, ervan uitgaande dat de basistarieven significant omhoog gaan. 

Afspraken met zorgverzekeraars Tenslotte spreken diverse Tweede Kamerleden hun zorg uit over de beperkte onderhandelingsmacht die fysiotherapeuten hebben om in de regio afspraken te maken met zorgverzekeraars. De minister kondigt aan dat de ACM dit najaar met een leidraad komt voor de regels die op dit punt gelden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In dat kader wordt van fysiotherapeuten namelijk gevraagd zich regionaal te organiseren. De vraag is hoe zich dat verhoudt tot de mededingingsregels, die juist verbieden om gezamenlijk te onderhandelen over bijvoorbeeld tarieven. De leden van de Tweede Kamer hopen dat de leidraad voldoende duidelijkheid en ruimte bevat. 

Terug naar overzicht