Behandeling kwetsbare groepen: mondkapje advies

De meeste mensen zijn nu beschermd door vaccinatie. Voor patiënten die nog wel een verhoogd risico hebben vraagt het RIVM om extra maatregelen.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

Sinds de vaccinatie is de kwetsbare groep mensen versmald in vergelijking met de groepen die eerder als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:

Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.

Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuungecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn de adviezen van het RIVM aan deze groepen.

Aanvullende maatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen.

Dit zijn de maatregelen die de overheid heeft genomen:

Voor de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid is er bij lokale overheden extra aandacht voor sociale ondersteuning en begeleiding als er sprake is van situaties van eenzaamheid of afzondering/isolement. Zie: Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik minder goed werkt of die geen prik kunnen krijgen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Ook wordt door het Rode Kruis praktische ondersteuning (o.a. een luisterend oor en hulp bij bijvoorbeeld boodschappen) ingezet. Zij zijn te bereiken via: 070-4455 888.

Binnen het zorgvervoer blijven medische mondneusmaskers verplicht, waardoor mensen met blijvende kwetsbaarheid op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van het vervoer. Zie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

De informatie met betrekking tot de coronaregels en relevante maatregelen voor deze groep mensen staat ook op Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl, en op de Leven in coronatijd als je een risico loopt, van Vilans.

Individuen die behoren tot één van de groepen met blijvende kwetsbaarheid en die vanwege hun situatie in thuisisolatie verblijven, kunnen gebruik maken van een regeling waarmee Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en/of zelftests gratis verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De regeling is uitgebreid ten opzichte van voor 25 september, waardoor nu de gehele groep die kwetsbaar blijft en om die reden in thuisisolatie zit ervoor in aanmerking komt. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het verstrekkingsschema. Dit schema met de uitgebreide doelgroep komt op korte termijn online op deze pagina: Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb | Publicatie | Rijksoverheid.nl Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.

Advies voor mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden

Het RIVM We krijgt regelmatig signalen van mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat zij allergisch zijn voor een bestanddeel van de vaccins of omdat zij eerder van hun behandelaar het advies hebben gekregen zich nog niet te laten vaccineren. Inmiddels is meer duidelijk over de mogelijkheden om meer groepen te vaccineren en geldt voor veel mensen dat de baten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Ook is er een aparte vaccinatieroute ingericht met betrokkenheid van een allergoloog. Het RIVM geeft daarom aan dat de groep die echt niet gevaccineerd kan worden heel klein is.

Krijg je een vraag van een patiënt die twijfelt over de vaccinatie in relatie tot een aandoening? Verwijs dan naar de pagina's van het RIVM: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)