‘Geef fysiotherapeuten een grote rol in het onderwijs’

Genoeg beweging is essentieel voor een gezond gewicht. Betrek daarom ook fysiotherapeuten bij het onderwijs, stelt fysiotherapeut Astrid Sanders. Zij kunnen voorlichting geven over een gezonde levensstijl.

Eén op de vijf Amsterdamse jongeren heeft overgewicht, merendeels veroorzaakt doordat ze te weinig bewegen. Het is een structureel probleem. Fysiotherapeuten hebben de benodigde kennis en kwaliteiten om jongeren te leren over hun fysieke gezondheid. Het wordt hoog tijd deze kennis niet alleen in de behandelkamer met hen te delen, maar ook op grotere schaal in het onderwijs.

De maatschappij verandert. Jongeren zitten liever de hele dag te gamen dan dat ze buitenspelen. Zelf blijven wij zitten als we met een app op onze smartphone de gordijnen openen, het licht laten aangaan en Siri kunnen vragen een rustig muziekje af te spelen. De markt overspoelt ons met producten voor comfort en gemak. Het gevolg: bewegen gaat niet langer vanzelf. Daarom moet inzicht over fysieke activiteiten op grotere schaal onder de aandacht van jongeren worden gebracht. We moeten van een zit- naar een beweeggeneratie.

Het is alarmerend dat Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar gemiddeld bijna elf uur per dag zitten – meer dan welke leeftijdsgroep dan ook. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat zelfs nog dateert van vóór de coronapandemie. Bij een zittend bestaan staat opname uit voedsel niet in verhouding tot de verbranding van energie. In combinatie met te veel en/of ongezonde voeding zijn overgewicht en zelfs obesitas het gevolg. Overgewicht kan leiden tot meer dan alleen vervelende fysieke klachten: de kans wordt ook groter op diabetes mellitus type 2 (ook wel suikerziekte genoemd), hart- en vaatziektes, kanker en vroegtijdig overlijden.

Jonger gediagnosticeerd

Door onderwijs hierover te krijgen, kan de jeugd hun kwaliteit van leven verbeteren. We weten dat in de komende decennia mensen steeds jonger zullen worden gediagnosticeerd met suikerziekte. Deze toekomstige volwassenen worden eerder en langer chronisch zieke patiënten. Jongeren zijn fysiek nog volop in ontwikkeling, daarover moet je ze kennis aanreiken. Het liefst op grote schaal. Een fysiotherapeut geeft met het overdragen van kennis over de relatie tussen bewegen en fysieke gezondheid jongeren meer autonomie in het maken van gezonde keuzes.

Fysiotherapeuten kunnen leraren lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld helpen bij hun lessen. Scholen zijn verplicht om twee uur gym per week te geven, het liefst zelfs drie. De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) beveelt jongeren aan om elke dag minimaal een uur matig intensief te bewegen en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen.

De gymles alleen voldoet echter niet. Docenten hebben geen tijd om naast praktijklessen ook nog eens theoretische kennis over fysieke gezondheid mee te geven, de fysiotherapeut zou dit op school kunnen opvangen.

Niet opgeleid

Het klopt: fysiotherapeuten zijn niet opgeleid om voor een klas te staan. Ze moeten daarom opgeleid worden. Daar is begeleiding voor nodig. Daarbij zijn fysiotherapeuten opgeleid om klachten te behandelen, niet om ze te voorkomen. Maar dit gebrek aan kennis kunnen ze aanvullen door terug te redeneren van ziekte naar gezondheid. Steeds meer fysiotherapeuten denken na over het voorkomen van ziekte, iets waarover bovendien meer en meer wetenschappelijke kennis bestaat.

De fysiotherapeut voor de klas is een nieuw fenomeen in het onderwijs. Tegelijkertijd worden op scholen al meerdere vakken met elkaar gecombineerd. Combineer bijvoorbeeld ook biologie, gymnastiek en de inbreng van de fysiotherapeut met elkaar, en maak zo een levendig nieuw vak over de gezonde mens. Zorg dat de kennis over de gezonde mens algemene kennis wordt. Stimuleer nu een beweeggeneratie.

BRON: Het PAROOL  Astrid Sanders