Kamer geeft minister twee duidelijke opdrachten mee!


Eerste twintig behandelingen fysiotherapie bij chronische aandoeningen

Op dinsdag 4 juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister opdracht geeft om te onderzoeken wat de voor-en nadelen en de kosten en opbrengsten zijn van het terugbrengen in het basispakket van de eerste twintig behandelingen fysiotherapie bij chronische aandoeningen. De motie werd ingediend door het CDA, D66 en Groen Links. Belangrijke overwegingen waren dat nu voor de eerste twintig behandelingen een aanvullende verzekering moet worden afgesloten, wat een drempel vormt voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Het KNGF ziet de motie als een belangrijke stap in de goede richting.

Criteria Zorginstituut  Daarnaast heeft de minister van VWS -  op aandringen van de Tweede Kamer - toegezegd dat hij dit najaar met het Zorginstituut gaat kijken naar de criteria die zij hanteren om aan te tonen dat fysiotherapie (kosten)effectief is en daarom toegelaten zou moeten worden tot het basispakket. Die criteria zijn nu erg streng, iets waar ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ook vraagtekens bij heeft gezet. Het KNGF dringt er al langer bij het Zorginstituut op aan dat zij ook andere methoden van onderzoek toelaten, waardoor substitutie van zorg sneller tot stand kan komen.