Medicijnen-export ondanks tekort in Nederland

Het exporteren van medicijnen waar al een tekort aan is draagt waarschijnlijk bij aan het al jaren toenemende tekort aan medicijnen in Nederland. Dit gebeurt door apothekers die grote hoeveelheden medicijnen inkopen bij groothandels en deze vervolgens naar het buitenland exporteren. Hier is veel geld mee te verdienen aangezien medicijnen in Nederland vaak veel goedkoper zijn en dus met een meerprijs aan het buitenland verkocht kunnen worden.

De anticonceptiepil is een voorbeeld van zo’n medicijn waar een groot tekort aan is in Nederland. Deze pillen kosten in Nederland €1,90, maar moeten nu vanuit Duitsland worden teruggekocht voor €9.90. De export van de pil duurde nog tot oktober, terwijl er al in september een tekort was.

Groothandels hebben een gedragscode die verbiedt om medicatie te exporteren bij tekorten in Nederland. Hierdoor is het duidelijk dat apothekers de medicijnen hebben geëxporteerd. Het is geschat dat ongeveer veertig tot honderd apothekers zich schuldig maken aan deze praktijken. Veel apothekers weten er wel vanaf, maar durven niet met het verhaal naar buiten te komen.

Bijdrage export aan medicijntekort

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft signalen gevonden dat apothekers zonder groothandels- of fabrikantenvergunning geneesmiddelen verkopen aan andere landen. Ze weten nog niet op welke schaal dit gebeurt. De zorgverzekeraar VGZ wilt een onafhankelijk onderzoek opstarten naar de oorzaak van de medicijntekorten en hoe de export hier aan bijdraagt.

Bron: Trouw