Het is volgens minister van Ark van belang dat behandelingen bij de fysiotherapeut, waarvan de meerwaarde wetenschappelijk is aangetoond, goed toegankelijk zijn.

Veel aandacht bij de verschillende fracties voor fysiotherapie tijdens het debat in de Tweede Kamer over het verzekerd pakket: er werd over Long-Covid gesproken en de brief over het systeemadvies, die de minister afgelopen vrijdag naar de Kamer stuurde, kwam uitgebreid aan bod. Met name de onderbenutting van de toegevoegde waarde van fysiotherapie in het zorgstelsel was onderwerp van gesprek.

Corinne Ellemeet van GroenLinks ging uitgebreid in op het stopzetten van het systeemadvies in de huidige vorm. Zij sprak haar teleurstelling uit dat proces een doodlopende weg is gebleken. Het is goed dat het daar niet bij blijft en dat de minister gaat kijken hoe fysiotherapie dan wel beter benut kan worden, constateerde zij. Daarbij moet volgens GroenLinks wel aandacht zijn voor de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld. Nu blijft de waarde van fysiotherapie teveel onderbelicht in die beoordeling, waardoor bewezen effectieve zorg niet in het basispakket terecht komt.

In maart zijn de resultaten van een onderzoek naar het substitutiepotentieel van fysiotherapie, dat Equalis in opdracht van het KNGF uitvoerde, gepubliceerd. Joba van den Berg (CDA) bracht dit onderzoek onder de aandacht van de minister. Het CDA constateert op basis van dat onderzoek dat fysiotherapie bij coronair lijden kostenbesparend werkt en vroeg de minister wat zij met de resultaten van dat onderzoek gaat doen. De minister gaf aan dit onderzoek te betrekken bij het traject, dat nu opgestart wordt om te kijken hoe de toegang tot fysiotherapie mogelijk wel verbeterd kan worden.

Wat de minister betreft kan er meteen gestart worden met dit traject. Dat zei zij omdat Maarten Hijink van de SP zijn zorg over het tempo uitsprak. Hij vroeg de minister niet te wachten op de formatie. Dat hoeft volgens de minister ook niet. Het is aan een nieuw bewindspersoon om een uiteindelijk besluit te nemen over de aanspraak op fysiotherapie, zei de minister. Maar niets staat in de weg om nu al met de verschillende betrokken organisaties aan de slag te gaan.

Het is volgens de minister van belang dat behandelingen bij de fysiotherapeut waarvan de meerwaarde wetenschappelijk is aangetoond goed toegankelijk zijn. Anders verschuift zorg onnodig van de relatief goedkope eerste naar de dure tweede lijn. Fysiotherapie past volgens de minister heel goed in het streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en het streven naar passende zorg. Dat het pad van het systeemadvies is doodgelopen, is volgens de minister jammer. Maar ze wil het daar niet bij laten: ‘Ik ben blij dat we met alle partijen hebben gezegd: we laten het er niet bij zitten. We gaan een pad uitwerken hoe we het wél kunnen doen.’

Het verbeteren van de aanspraken fysiotherapie staat volop in de belangstelling in politiek Den Haag. Het KNGF heeft de eerste besprekingen met VWS hierover al in de agenda staan. Het KNGF dringt erop aan het tempo in dit dossier hoog te houden.

Long-Covid

Er was in de Tweede Kamer waardering voor het verlengen en verbeteren van de regeling paramedische herstelzorg. Wieke Paulusma van D66 sprak haar zorgen uit over de effecten van Long-Covid. Zij presenteerde een tienpuntenplan, omdat de nadruk steeds meer zal komen te liggen op de lange termijneffecten van Corona. In dat plan vraagt de partij aandacht voor multidisciplinaire zorg waarin, naast aandacht voor de fysieke impact van Long-Covid, ook aandacht is voor de psychosociale kant ervan. De minister zal voor Prinsjesdag in een brief reageren op dit plan.

Bron: KNGF

Terug naar overzicht