Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt therapie en advies. Dit kan in een individuele behandeling of in een groep plaatsvinden (The Hanen Program -oudercursus voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks spreken )

Logopedie ook voor slikproblemen

Logopedisten worden ook betrokken bij problemen bij het slikken. Slikproblemen belemmeren het eten en drinken. Slikken met teveel druk van de tong kan de ontwikkeling van de kaak en het gebit belemmeren. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Bij ouderen kunnen slikstoornissen ontstaan door neurologische aandoeningen.

Logopedie buiten de gezondheidszorg

Logopedisten werken niet alleen in de gezondheidszorg. Zij kunnen professionals begeleiden die de communicatieve aspecten van hun presentatie willen verbeteren. Zo werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

De logopedist heeft als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling een belangrijke taak in de preventie en voorlichting binnen de jeugdgezondheidszorg, peuterscholen, kinderdagverblijven en het onderwijs.

Wilt u meer weten over logopedie?

Neem dan contact op met: Ineke Schavemaker ( 023-5731966 ), Margaret Kappert ( 023-5272685 ) of Fysiotherapie Elswout ( 023-5445546 ).