Bejegening

Wat kan u verwachten van uw afspraak bij de fysiotherapeut? 

Indien u voor de eerste keer met bepaalde klachten bij ons op de praktijk komt zijn wij genoodzaakt om eerst een uitgebreide anamnese en screening uit te voeren. 

Zo kunnen wij beter bepalen of u al dan niet baat zal hebben bij fysiotherapie en of het nodig is om u dor te verwijzen naar de huisarts. 

Na de intake volgt een lichamelijk onderzoek, in de meeste gevallen vragen wij u, om u uit te kleden tot op uw ondergoed zodat wij goed kunnen beoordelen of er sprake is van abnormaliteiten in het uitvoeren van bepaalde bewegingen, of er zwelling is, roodheid of andere verkleuring van de huid etc. 

Indien u het vervelend vind om u kledij uit te trekken, geef dit dan altijd aan of neem bijvoorbeeld een short mee. 

wij zullen u uiteraard niets laten doen waar u zich niet prettig bij voelt.

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie kunnen er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden. De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.