Financieel


Tarieven 2024

Op basis van de regeling standaardprijslijst fysiotherapie zijn wij verplicht per 1 februari 2005 een openbare prijslijst bekend te maken voor het aanbod aan niet-verzekerde patiënten.

Onderstaande prijslijst is bij vaststelling en wordt bij wijziging naar de NZA gestuurd.

Indien u verlaat of verhinderd bent, stellen wij het op prijs wanneer u dat zo spoedig mogelijk doorgeeft. Wanneer u minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, behoudt Fysiotherapie Elswout zich het recht voor, de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen.  Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U krijgt van ons een nota die u zelf dient te voldoen en vervolgens kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U draagt ten alle tijde zelf de verantwoording voor uw ( aanvullende ) zorgverzekering.

 • Zitting fysiotherapie € 45.00
 • Shockwave € 45.00
 • Zitting manuele therapie € 55.00
 • Toeslag voor uitbehandeling € 10.00
 • Screening DTF € 25.00
 • Intake en onderzoek na screening DTF € 55
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 55
 • Korte rapportage € 45
 • Lange, gecompliceerde rapportage (Advocaten ed.) € 80.00
 • Telefonische zitting/rapportage € 25.00
 • Vrij trainen ( vraag naar de mogelijkheden )

Heeft u een aanvullende verzekering voor Fysiotherapie? Met onderstaande tool kunt u kijken hoeveel sessies u vergoed krijgt in uw pakket. 

<iframe id="myIframe" src="" width="100%" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="<a href="https://www.zorgverzekering.info/window.js" >https:="" www.zorgverzekering.in...<="" a="">"></script>
<p style="font-size:11px;font-style: italic">Deze vergoeding tool wordt verzorgd door <a href="<a href="https://www.zorgpremies.nl/vergoedingen/fysiotherapie.html" >https:="" www.zorgpremies.nl="" ver...<="" a="">" target="_blank"alt="Vergoeding fysiotherapie">Zorgpremies.nl</a></p>

De laatste jaren zien wij een extreme toename in de administratieve lasten en plichten welke ons wordt opgelegd door de zorgverzekeraars. Het almaar toenemende eisenpakket van de zorgverzekeraars gaat ten koste van de behandeltijd en de kwaliteit van de zorg. Met ingang van 2019 hebben/zullen wij dan ook niet alle contracten meer afsluiten. Informeer bij ons met welke zorgverzekeraars wij geen contract hebben.

Wat houdt dit voor u in ? U ontvangt van de behandeling een factuur, welke u direct voldoet per pin. U krijgt ook een factuur wanneer u niet aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie en ook dan kunt u pinnen. U stuurt de factuur op naar uw verzekeraar, die afhankelijk van uw verzekeringspakket het grootste deel van de behandeling zal vergoeden.

Hoe krijgt u de hoogste vergoeding bij uw zorgverzekeraar? Kies indien het mogelijk is bij uw zorgverzekeraar voor een restitutie polis, bij deze polis wordt het grootste deel van de behandeling vergoed. Bij een natura polis wordt altijd minder vergoed, het verschil tussen deze twee polissen kan zomaar oplopen van 6 tot 14 Euro per behandeling.  Wilt u exact weten hoeveel u vergoedt krijgt, dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en duidelijk vragen naar de vergoedingen fysiotherapie met een restitutie polis. Het is raadzaam een en ander per mail of schriftelijk te doen, daar de medewerkers van de zorgverzekeraars vaak niet goed op de hoogte zijn van de complexe inhoud en voorwaarden van de polissen. Bij eventuele problemen kunt u altijd terugvallen op de schriftelijke correspondentie. 

Wat is het verschil tussen restitutie en naturapolis ? Een restitutie polis geeft vrije keuze in zorgverlener of zorginstelling en geeft maximale vergoeding voor contractvrije zorg. De maximale vergoeding  zal ongeveer uitkomen op 32 euro per behandeling fysiotherapie, dit hangt natuurlijk af van welke zorgverzekeraar u kiest. Een natura/budget polis geeft gemiddeld tussen de 20 en 23 euro vergoeding per behandeling voor contractvrije zorg fysiotherapie.

Elke zorgverzekeraar vergoedt onze fysiotherapie behandeling, geheel of gedeeltelijk, vanuit het aanvullende pakket, al doen de zorgverzekeraars er alles aan om cliënten op het internet hier zo min mogelijk over te informeren. De zorgverzekeraar geeft meestal niet aan dat een restitutie polis meer vergoedt dan de standaard natura of budget polis. Informeer dus zelf bij uw zorgverzekeraar.

De praktijk doet mee aan een kwaliteitsonderzoek en in het kader hiervan kunnen wij u vragen om uw e-mailadres. Dank voor uw medewerking