FROZEN SHOULDER

De term Frozen shoulder komt betekent  "bevroren schouder" en duidt op stijfheid van de schouder. Het schouderkapsel wordt te kort/verschrompeld en daardoor kan de schouderkop niet goed bewegen De oorzaak is niet altijd bekend.

De frozen shoulder kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een trauma, operatie of slijmbeursontsteking, maar kan ook ontstaan na een operatie, een breuk of en langdurige immobilisatie.Er is verschil tussen een stijve schouder door ontsteking (capsulitis) en stijfheid zonder ontsteking.

Frozen schouders komen vaker voor bij vrouwen, meestal tussen 40 en 70 jaar.Een frozen shoulder wordt vaker gezien bij Diabetes Mellitus, schildklierziekten en bij de ziekte van Dupuytren.

Klachten en beloop

De klachten bestaan uit hevige pijn en in rust/de slaap en de verergert bij bewegen van de arm. Er kan uitstraling zijn naar de nek, de bovenarm of de hand en tintelingen in de hand. De pijn wordt met name ervaren in de bovenarm. De schouder verstijft geleidelijk.
De mate van stijfheid bepaalt de mate van de bewegingsbeperking.

Er zijn drie stadia:

Stadium 1: in de  "Freezing" phase staat pijn en de ontsteking van het gewrichtskapsel (capsulitis) op de voorgrond. De duur van dit stadium kan variëren van 6 weken tot 9 maanden. 

Stadium 2: In de "Fozen" phase komt de verstijving van de schouder op de voorgrond te staan. De pijn vermindert, maar de schouderfunctie is sterk beperkt. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 9 maanden.

Stadium 3: In de "Thawing" phase treedt geleidelijk herstel van de beweeglijkheid op. De functie kan volledig herstellen. De duur van deze fase kan uiteenlopen van 5 tot 26 maanden.

Fysiotherapie

Volgens wetenschappelijk onderzoek blijkt dat specialistische, fysiotherapeutische mobilisatie-technieken en oefentherapie de schouder kunnen laten herstellen. Het revalidatietraject zal verkort worden en ook bij de Frozen Shoulder is aangetoond dat alleen in het uiterste geval bij een zeer pijnlijke schouder een injectie geïndiceerd is. In alle andere gevallen is fysio- en oefentherapie verreweg de beste remedie bij een Frozen Shoulder. Medicatie en injecties werken kortdurend en kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het gewrichtskraakbeen/kapsel.


Meer info bel: 023-5445546 / 06-46451839 of maak een afspraak