Vertrouwensarts

Heeft u klachten over ongewenste omgangsvormen tijdens de behandeling, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Huisartsen Westergracht

Van Oosten de Bruijnstraat 2
2014 VS Haarlem
t.a.v W. Frederiks

P.S. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.