Kwaliteit

Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet in werking getreden. De wet beoogt te realiseren dat (zorg)instellingen verantwoorde zorg aanbieden. De zorg dient doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht te zijn. De wet geeft aan dat instellingen daartoe hun organisatie goed dienen te structureren en vraagt om een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Eén van de verplichtingen die hieruit voortvloeit is dat de zorgverleners met ingang van 1997 elk jaar een kwaliteitsverslag maken. De wetgever vraagt hiermee de fysiotherapeut inzicht te geven in de wijze waarop kwaliteit in het dagelijks handelen is ingebed. Onder Visie en Beleid 2021 schetst de praktijk zijn visie van de te bieden zorg en kwaliteit in het jaar 2021 en daarna.

De praktijk doet ook dit jaar weer mee aan QDNA ( klanttevredenheidscheck door KNGF ) en net als in voorgaande jaren, zal de uitslag/beoordeling meegenomen worden in onze invulling/uitvoering/verbetering van onze service in 2021.