Geriatrie

Sinds begin 2010 participeert Elco in Geriatrie Netwerk Fysiotherapie Zuid-Kennemerland een initiatief van de fysiotherapeuten van het toenmalige Kennemer Gasthuis.
Het is een netwerk van 1e en 2e lijns fysiotherapeuten, gespecialiseerd in het behandelen van de oudere- en kwetsbare patiënten in de thuissituatie.

Doel netwerk

Het netwerk heeft als doel de (fysiotherapeutische) zorg voor deze oudere patiënt  kwalitatief beter, maar ook efficiënter te leveren.
Hierbij staat het ADL- zelfstandig functioneren van de patiënt voorop en wordt gestreefd naar vroegtijdige her- en erkenning van optredende problematiek

Kwaliteit

Binnen het netwerk wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd d.m.v. het hanteren van de K.N.G.F. richtlijnen, zoals die bekend zijn voor geriatrische ziektebeelden, als: Parkinson, artrose, osteoporose, CVA, dementie etc., gemeenschappelijke scholing en dossiervorming en de onderlinge uitwisseling van ervaring en expertise.
Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met de geriaters van het Kennemer Gasthuis

Meer weten?

Wilt u meer weten over geriatrie?
Neem dan contact met ons op 023-5445546 of 06-46451839