DTF

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE. WAT BETEKENT DAT VOOR U?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u kan en mag nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts voor een verwijzing fysiotherapie, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen, zo kunt u direct bij ons terecht. De huisarts blijft echter de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u anders wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de ons te komen, dan voeren wij eerst een zogenaamde "screening" uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Daarna zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Wij sturen u toch naar uw huisarts, voor een nadere diagnose-stelling.
  • Wij doen een intake en nemen u in behandeling ( Wij berichten uw huisarts ).
  • Wij verwijzen u naar een collega.
  • Bij een chronischr indicatie ( lijst Borst ) heeft u ten alletijde een verwijzing nodig van uw behandelend arts/specialist. Bij een chronische indicatie gaan de eerste 20 behandekingen uit uw aanvullende verzekering of u betaald deze geheel of gedeeltelijke zelf. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling vallen de kosten weer onder de basisverzekering. Elk nieuw kalenderjaar moet u eerst uw eigen bijdrage voldoen/volmaken en vevolgens gaat de basisverzekering weer over tot uitkeren.