Fysiotherapie kan honderden miljoenen besparen op zorgkosten

Fysiotherapie en oefentherapie blijken effectief bij een groot aantal aandoeningen. Dit betekent dat fysiotherapie kan voorkomen dat patiënten voor een belastende behandeling naar het ziekenhuis moeten. Dit werd al eerder dit jaar aangetoond in het onderzoek van onderzoeksinstituut Ecorys


‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’. Onderzoekers van Equalis tonen in het rapport ‘Substitutiepotentieel van uitgebreidere inzet fysio-en oefentherapie’ nu aan hoeveel er bespaard kan worden op dure zorg in de tweede lijn, door de inzet van fysiotherapie. Die besparing kan oplopen tot honderden miljoenen.

Gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis onderzocht hoeveel de inzet van fysio- en oefentherapie (in plaats van een veel duurdere behandeling in het ziekenhuis) bij vijf geselecteerde aandoeningen kan besparen. Uit dit onderzoek blijkt dat die besparing kan oplopen tot 71 miljoen euro.

‘Dit rapport toont aan dat fysio- en oefentherapie voor patiënten met COPD, Parkinson en hartproblemen enorme bedragen bespaart omdat ze dan niet in het ziekenhuis terecht komen. Dat geldt ook voor patiënten met letsel aan de voorste kruisband van de knie en meniscusproblemen. Fysiotherapie kan in die gevallen een veel duurdere operatie voorkomen.’, zo reageert Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Aangezien Equalis onderzoek deed naar het besparingspotentieel van fysiotherapie bij slechts vijf aandoeningen en onderzoeksinstiuut Ecorys eerder in zijn onderzoek aantoonde dat fysiotherapie bij wel 27 van de 39 onderzochte aandoeningen even effectief is als een ziekenhuisbehandeling, is aanvullend onderzoek nodig om het totale besparingspotentieel van fysiotherapie te berekenen.

‘Met het structureel inzetten van fysiotherapie bij de vijf genoemde aandoeningen kunnen we de samenleving tot wel 71 miljoen euro besparen. Als je dat doortrekt naar de andere 22 aandoeningen waarvan de besparing door middel van een fysiotherapeutische behandeling nog niet is berekend, dan kan de totale besparing echt enorm oplopen. Grof gezegd; als je 1 euro extra in fysiotherapie investeert, dan bespaar je 2 euro.

‘Dat de inzet van fysiotherapie de zorgkosten drukt bepleiten we al jaren. Met het Equalis-rapport hebben we daarvan nu ook het bewijs in handen. Ik roep de aanstaande coalitiepartijen op om hierover afspraken te maken in een regeerakkoord zodat we hier samen met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten serieus werk van kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat we dit besparingspotentieel laten liggen. Daarbij komt -en dat is minstens zo belangrijk- fysiotherapie is met hetzelfde eindresultaat zoveel minder belastend voor een patiënt, dan een operatie.’, aldus Van Woerkom.

Totaal substitutiepotentieel

De totale besparing in de tweedelijn van uitgebreidere inzet van fysio- en oefentherapie voor de geselecteerde aandoeningen ligt tussen de € 67 mln en € 131 mln. Om dit te realiseren is een extra inzet van tussen de € 53 mln en € 60 mln van fysio- en oefentherapie nodig. Per saldo wordt er daarmee tussen de € 14 mln en de € 71 mln bespaard. Inzet van fysio- en oefentherapie lijdt tot substitutie of het voorkomen van andere zorg

COPD

Fysio- en oefentherapie bij COPD-patiënten voorkomt longaanvallen en daarmee ziekenhuisopnames en -kosten.

Knieletsel

Conservatief behandelen in plaats van een operatie bij de voorste kruisband- en degeneratief meniscusletsel resulteert in lagere zorgkosten (met vergelijkbare resultaten).

Coronairlijden

Hartrevalidatie bij patiënten met coronairlijden voorkomt complicaties en daarmee heropnames en de bijkomende ziekenhuiskosten.

Parkinson

Paramedische behandeling (door gespecialiseerde fysio- of oefentherapeuten) bij patiënten met de ziekte van Parkinson voorkomt complicaties en daarmee ziekenhuisopnames.

Bron: KNGF