Operatie gehad aan heup of knie?

Bent u geopereerd aan bijvoorbeeld heup of knie en is de gang naar de fysiotherapiepraktijk een te zware opgave? Wij komen ook aan huis en helpen u snel weer op de been en aan de wandel.

Bel: 023-5445546 of mail naar praktijk@fysioelswout.nl