‘Rouvoet weet heel goed dat er niet teveel fysiotherapeuten zijn.’

Guido van Woerkom: 'Vandaag heeft scheidend voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet zich opvallend tendentieus uitgelaten over het aantal zorgverleners in het algemeen en fysiotherapeuten in het bijzonder.

Reactie Guido van Woerkom, Voorzitter KNGF, op Volkskrant-interview

Daarnaast meent hij dat zorgverzekeraars beter weten dan wie ook -de Tweede Kamer incluis- welke beslissingen in de zorg genomen moeten worden. Ik betreur zijn uitspraken in het Volkskrant-interview van vandaag en ik neem er ook krachtig stelling tegen. Ik heb hem daar op aangesproken. Ook Rouvoet weet goed dat de capaciteit in de fysiotherapie -het aanbod- in evenwicht is met de vraag van patiënten. Daar doen we al jaren onderzoek (Nivel 2018) naar en de resultaten delen we ook steevast met Zorgverzekeraars Nederland. Rouvoet weet dus ook heel goed dat er niet teveel fysiotherapeuten zijn en dat er in het licht van de vergrijzing zelfs te weinig zullen zijn in de nabije toekomst.

Rouvoet beweert ook dat de meeste administratieve lastendruk wordt veroorzaakt door de beroepsgroep zelf. Dat is niet waar. Fysiotherapeuten worden elk jaar geconfronteerd met tientallen pagina’s tellende contracten van elf zorgverzekeraars. Die contracten verschillen per zorgverzekeraar. Er staan telkens weer andere eisen en voorwaarden in, zoals vragenlijsten, behandelgemiddelden, machtigingen en declaratievoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten aan die wirwar van regeltjes voldoen om een contract te kunnen krijgen. De zogenoemde “protocollen” vanuit de beroepsgroep zien vooral op de kwaliteit van de zorg en zorgverlening, in het belang van de patiënt. Daarbij komt, dat we dit jaar onze richtlijn dossiervoering hebben vereenvoudigd. Rouvoet weet dat allemaal. Ik vind het teleurstellend en ook onverantwoord dat hij dat niet noemt en doet alsof de administratieve lastendruk niet wordt veroorzaakt door de zorgverzekeraars.

In hetzelfde interview spreekt Rouvoet van ‘beeldvorming’ en ‘sentimenten’ waar het gaat over de structureel te lage tarieven die zorgverzekeraars voor fysiotherapie bieden. Ik neem scherp afstand van dergelijke insinuaties. Zorgverzekeraars en dus ook Rouvoet weten heel goed dat de tarieven in de fysiotherapie al meer dan 10 jaar niet verhoogd zijn. De bezwaren van fysiotherapeuten zijn dus ook terecht en gebaseerd op feiten. Daarom ook dringen wij bij zorgverzekeraars en de minister aan op reparatie van het tarief per 2021.’

BRON: KNGF.