Veel aandacht voor fysiotherapie in AO Zorgverzekeringswet

Donderdag 11 april j.l. vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet plaats. CDA, GroenLinks, 50 Plus, VVD, D66 en de SP vroegen allemaal aandacht voor de positie van de fysiotherapie in het huidige zorgstelsel.

Voorkom duurdere zorg met fysiotherapie

De woordvoerders zorg van de verschillende politieke partijen spraken onder meer over:

  • De uitbreiding van het basispakket (fysiotherapie bij COPD)
  • De houdbaarheid van de aanvullende verzekering (teveel polissen, te smalle dekking)
  • Het contracteerproces (ongelijk speelveld)
  • Substitutie-effecten van fysiotherapie (fysiotherapie van aanvullende verzekering naar basisverzekering)

Aangegeven werd dat door de inzet van fysiotherapie veel duurdere zorg in het ziekenhuis voorkomen kan worden. Dat vraagt om een versnelling in de verschuiving van fysiotherapie voor chronische aandoeningen naar het basispakket.

Waardering voor fysiotherapie  Minister Bruis sprak zijn waardering uit voor de fysiotherapie en de bijdrage die de beroepsgroep levert aan de gezondheid van Nederland. Ook steunde hij een voorstel van D’66 om te onderzoeken hoe de fysiotherapeut in de toekomst rechtstreeks kan verwijzen naar de tweede lijn.

Monitor Paramedische Zorg  Daarnaast gaf minister Bruins aan dat hij het belangrijk vindt dat op korte termijn gekeken wordt naar de kostprijs van de fysiotherapie – mede in het licht van de publicatie van de monitor Paramedische Zorg. Hierin is door de NZa gekeken naar de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onder meer fysiotherapie. Over die monitor Paramedische Zorg spreekt minister Bruins op 24 april met de betrokken beroepsverenigingen – waaronder het KNGF – de patiëntenorganisatie en de zorgverzekeraars.