Waarom steeds minder fysio’s gecontracteerd zijn

Uit onderzoek van het KNGF¹ blijkt dat het aantal gecontracteerde fysiotherapeuten afneemt. In 2018 had tachtig procent van de fysiotherapeuten een contract met alle zorgverzekeraars, in 2019 is dit gedaald naar zestig procent. Ook kiezen fysiotherapeuten er steeds vaker voor om met een aantal zorgverzekeraars een contract af te sluiten en dus niet meer met allemaal. Dit percentage steeg van veertien procent in 2018 naar 34 procent in 2019. Het aantal praktijken dat geen enkel contract meer aangaat met een zorgverzekeraar is gestegen van zes procent in 2018 naar naar zeven procent in 2019.

Schermafbeelding 2019-06-21 om 14.41.17

Teveel regels en eisen

Een van de redenen dat fysiotherapeuten het steeds minder interessant vinden om zich te contracteren met een zorgverzekeraar is het aantal eisen en regels dat in het contract staat. Ze krijgen het idee niet meer zelf te mogen bepalen hoe er gewerkt wordt. Ook is de lage prijs van een behandeling een belangrijke reden dat er steeds minder gecontracteerd wordt. Berekeningen tonen aan dat de tarieven die de zorgverzekeraar berekent bijna veertig procent onder de kostprijs van een behandeling liggen. KNGF: “We hebben daarom in de Bestuurlijke Afspraken tussen de overheid, zorgverzekeraars en paramedici afgesproken onderzoek te doen naar de kostprijs binnen de fysiotherapie. Daarnaast zullen de zorgverzekeraars dit jaar nog met ons in gesprek gaan over de contractering van 2020.”

Strijd voor rechtvaardige contracten

Uit het onderzoek blijkt ook dat veelal kleine praktijken de strijd voor rechtvaardige contracten en eerlijke tarieven hebben opgegeven, met als gevolg dat deze praktijken zonder contract werken. Patiënten ondervinden het nadeel van deze niet-contracteringen, omdat zij zelf de behandelingen moeten betalen en deze vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar en maar gedeeltelijk vergoed te krijgen. Fysiotherapeuten zijn bang hierdoor patiënten te verliezen, al blijkt dat dit voor het overgrote deel nog geen reden is voor de patiënt om over te stappen op een praktijk die wél gecontracteerd is.

Mening van de fysiotherapeut 

Wij spraken drie fysiotherapiepraktijken en vroegen hen waarom zij ervoor kiezen een contract af te sluiten met alle zorgverzekeraars of waarom ze er juist voor kiezen geen contract aan te gaan met een aantal of alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie Noorderbad heeft ervoor gekozen om zich met een aantal zorgverzekeraars niet te contracteren. “Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2019 geen contract te ondertekenen met acht zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen. Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze acht partijen.”

Fysiotherapiepraktijk MuscleMove is op dit moment gecontracteerd met alle zorgverzekeraars: “Wij hebben er destijds voor gekozen om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten, omdat de zorg hierdoor goed toegankelijk blijft voor onze patiënten. Fysiotherapeutische zorg wordt in dat geval honderd procent vergoed bij een aanvullende zorgverzekering. Als wij geen contracten meer afsluiten, dan is het in veel gevallen zo dat fysiotherapie behandelingen niet of slechts deels vergoed worden. De nadelen voor ons beginnen echter steeds zwaarder te wegen ten opzichte van het bovenstaande voordeel. De nadelen zijn voor ons met name de tarieven, de extra eisen waaraan wij moeten voldoen en bijvoorbeeld de behandelindex.”

We spraken ook een fysiotherapiepraktijk uit Groningen die anoniem wil blijven. Zij hebben een contract met alle zorgverzekeraars: “Wij kiezen vooral voor zekerheid. We zijn bang dat we eventueel patiënten zouden mislopen, als we ervoor kiezen om niet met alle zorgverzekeraars in zee te gaan. We onderhandelen dan ook niet met de zorgverzekeraars, ondanks dat we het niet altijd eens zijn met de voorwaarden. Bovendien willen we de patiënten ook tegemoet komen door ervoor te zorgen dat zij altijd hun behandelingen kunnen declareren. Ook bieden de contracten met de zorgverzekeraars ons een bepaalde zekerheid omdat de behandelingen altijd betaald worden. Als we zelf facturen gaan versturen, dan is het maar de vraag of en wanneer we betaald krijgen.”

Bronnen: 1. https://www.kngf.nl/